MiljøDu er her: Hjem » Miljø

Miljøpolitikk

ePartner AS skal kunne levere IKT produkter og tjenester med høy kvalitet i alle ledd slik at reklamasjonsgraden er lav og kundetilfredsheten er høy. ePartner AS virksomhet skal utøves i henhold til de gjeldende myndighetskrav og med minst mulig ressursforbruk og belastning på det ytre miljø. Vi skal oppnå vår målsetning med følgende aksjonspunkter:

  • Etablere og vedlikeholde et miljøstyringssystem som er underlagt akkreditert sertifisering i henhold til ISO 14001.
  • Etterleve myndighetskrav for virksomheten.
  • Etablere og vedlikeholde en kultur som sikrer at ePartner AS miljøkrav etterleves både internt i organisasjonen og av våre samarbeidspartnere.

ePartner AS skal fremstå som en kvalifisert partner i vårt virkeområde. Dette skal vi oppnå ved å til en hver tid ha et hensiktsmessig kvalitetssystem, gode leverandører samt medarbeidere med høy kompetanse. ePartner AS står for store leveranser av IKT produkter og tjenester over hele Norge – ved å velge de rette partnerne i alle ledd kan vi redusere den negative innvirkningen på det ytre miljø og bidra til å påvirke miljøsatsningen i positiv grad hos produsenter, leverandører og transportpartnere.

ePartner AS har følgende fokusområder i vår miljøsatsning:

  • ePartner AS skal definere etterprøvbare miljømål for å sikre en kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen.
  • ePartner AS skal gjøre riktige valg av leverandører, produkter og tjenester.
  • ePartner AS skal kontinuerlig investere i videreutdanning av egne ansatte innen miljø og sikkerhet.
  • ePartner AS skal sørge for god avfallshåndtering inkludert sortering, behandling og lagring.
  • ePartner AS skal redusere og effektivisere eget energiforbruk.

For mer informasjon eller andre henvendelser kontakt oss gjerne på firmapost@epartner.no.

Miljøsertifisering

ePartner AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 i virksomhetsområdene tjenester knyttet til utvikling, konkurranseutsetning, forhandlinger, standardiseringer, markedsovervåkning, prosesseffektivisering, relatert rådgivning samt salg av IKT og mobil produkter gjennom selskapets innkjøpsportal.

 

NS-EN ISO 14001:2008

Miljøråd for innkjøpere

Produsenter og leverandører benytter en rekke miljøtiltak for å oppnå positive miljøeffekter i sine verdikjeder. Som innkjøper kan man påvirke alle ledd i kjeden ved å velge produkter som er produsert og transportert på måter som reduserer de skadelige effektene på miljøet i hele produktets levetid fra råvare til gjenvinning. Her er noen miljøtiltak gode produsenter kan benytte:

 

Miljøtiltak Stoppe bruk av bromerte flammehemmere (BFR).BFR er en fellesbetegnelse på flammehemmende stoffer i elektronikk. Disse stoffene er miljøskadelige i store mengder. Miljøtiltak Stoppe bruk av kvikksølv, arsenikk, PVC og ftalater.Dette er stoffer som er vanskelige å gjenvinne og som bør erstattes med miljøvennlige alternativer hvor dette er mulig. Miljøtiltak Redusere energiforbruk for egne produkter.En av de mest vanlige miljøtiltakene i dag er redusert energiforbruk for produkter både i drift og i “standby”.
Miljøtiltak Redusere emballasjemengden.Ved å unngå unødvendig emballasje reduserer man transportkostnader og ekstra avfall hos kunden. Miljøtiltak Legge til rette for gjenvinning.Produsenter kan bruke materialer som er lettere å gjenvinne, samt informere om egne løsninger for retur og gjenvinning. Miljøtiltak Økt bruk av fornybar energi.Ved å øke bruken av fornybar energi i produksjon og drift vil man spare miljøet og normalt kunne redusere egne kostnader over tid.
Miljøtiltak Bedre kvalitet på materialer.Ved å bruke materialer av bedre kvalitet i produksjonen vil produktene vare lenger og redusere mengden avfall som enten må gjenvinnes eller kastes. Miljøtiltak Følge offisielle miljøstandarder.Miljøstandarder som ISO 14001, Energy Star og TCO er en god måte å sette miljømål som kan etterprøves og forbedres over tid. Det gjør det også enklere å velge rett produkt. Miljøtiltak Samarbeid med organisasjoner.Flere produsenter tar del i samarbeidsprosjekter med miljøorganisasjoner som har som mål å redusere negative miljøeffekter og informere om tiltak.

Produsentoversikt

ePartner AS leverer IKT produkter og tjenester fra en lang rekke produsenter, fra små nisjebedrifter til verdensomspennende selskaper, og alle har et ansvar for å ta vare på miljøet og legge til rette for gjenvinning av sine produkter. Her er en liten oversikt over noen av produsentene som leverer produkter til våre kunder og en link til deres miljøprogram.

 

HPHP er en produsent som stiller strenge krav til seg selv og har vært tidlig ute med en rekke miljøtiltak som sikrer en mest mulig miljøvennlig produksjon. HP var blant annet de første som ble godkjent for å bruke amerikanske EPA’s SafeWay logo.» Se også HP’s miljøinformasjon LenovoLenovo har forpliktet seg til miljømessig ansvarlige og energieffektive teknologivalg. I 2007 tiltrådde Lenovo Board of Climate Savers Computing som støtter innsatsen for å redusere IT CO2 utslippene med 50% innen 2010.» Se også Lenovo’s miljøinformasjon
IBMIBM viser vei i en ny æra av forretningsansvar som bygger på miljøhensyn og sunn forvaltning. IBM er en innovatør innen alternative energikilder og hjelper deg å nå dine miljømål på en kostnadseffektiv måte.» Se også IBM’s miljøinformasjon CanonCanon styres av en felles bedriftsfilosofi, Kyosei, som betyr å leve og arbeide sammen for et felles beste. Canon er ISO 14001:2004 sertifisert og publiserer egne miljørapporter jevnlig.» Se også Canon’s miljøinformasjon
AppleApple har strenge krav til sine leverandører og til sin egen verdikjede. Apple har en rekke produkter som er sertifisert etter de strengeste miljøkrav både når det gjelder produksjon og energiforbruk.» Se også Apple’s miljøinformasjon NokiaNokia skal være et ledende selskap innen miljøvern, og arbeider basert på tanken om livsyklus – alle ledd i driften skal ha minimal miljøeffekt – fra utvinning av råvarer til resirkulering og avfallsbehandling.» Se også Nokia’s miljøinformasjon
SamsungSamsung publiserer årlige rapporter som fokuserer på tre områder; økonomiske, miljømessige og sosiale ansvarsområder. Samsung ønsker å gjøre miljøsatsningen til en bærekraftig del av bedriften slik at alle som blir påvirket av denne satsningen opplever den som verdifull.» Se også Samsung’s miljøinformasjon CiscoCisco lar miljøhensyn påvirke hvordan selskapet styres, og bruker miljøtiltak til å effektivisere produkter, forbedre utviklingsprosessen, sørge for at kunder kan velge miljøvennlige løsninger og tjenester, samt fremme samarbeid mellom kunder, industri, styresmakter og organisasjoner.» Se også Cisco’s miljøinformasjon
LogitechLogitech har forpliktet seg til å følge samfunns- og miljøreglementet for elektronikkbransjen, EICC. Logitech setter dermed standarder som også dekker egne leverandører og samarbeidspartnere.» Se også Logitech’s miljøinformasjon

Produkteksempler

 

Apple Mac MiniApple Mac miniEnergy Star 5.0, EPEATGold, uten BFR.Bruker kun 14W idle og 1W i standby, noe som gjør Apple Mac mini til en av de mest energibesparende datamaskinene på markedet.

» Se også Apple’s miljøinformasjon

Lenovo L2440XLenovo L2440X 24″TCO’03, Energy Star 4.1, EPEATGold.Bruker kun 29W i vanlig drift og under 1W i standby noe som gjør Lenovo L2440X til en av de mest energibesparende skjermene på markedet.

» Se også Lenovo’s miljøinformasjon

Lenovo ThinkPad X301Lenovo ThinkPad X301Energy Star 4.0, EPEAT Gold, GREENGUARD.Lenovo er den eneste produsenten med GREENGUARD-godkjente PCer. ThinkPad X301 sparer strøm med LED-belysning og er laget av 90% resirkulerbare materialer.

» Se også Lenovo’s miljøinformasjon